• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Budownictwo renesansowe w miastach polskich


  W epoce odrodzenia w polskich miastach wzniesono lub przebudowano wiele budowli w stylu renesansoweym. Np.:
  Kamienice w Kazimierzu Dolnym to jeden z najciekawszych zabytków renesansowych w Polsce. Dach każdej z nich zdobi bogato dekorowana ścianka zwana attyką-popularny element renesansowej archi tektury.
  Ratusz w Poznaniu powstał w wyniku przebudowy dawnego ratusza gotyckiego. Frontowa ściana budynku ma formę loggii[czytaj: lodżii], czyli pomieszczenia otwierającego się na zewnątrz arkadami lub kolumnami.