• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki

 • Odrodzenie W Polsce


  W wieku XVI nastąpił w Polsce rozwój szkolnictwa, co było częścią procesu zachodzącego w całej Europie (nowy typ szkół – gimnazja humanistyczne). Wzrost liczby osób wykształconych powodował m.in. wzrost liczby drukowanych w Polsce książek nie tylko w języku łacińskim, ale i polskim.

  Najwybitniejszymi pisarzami tego okresu w Polsce byli: Mikołaj Rej, Jan Kochanowski, Andrzej Frycz Modrzewski. Od początku XVI wieku niezwykle chętnie czerpano w Polsce z wzorów włoskich w dziedzinie architektury. Wśród licznych artystów sprowadzonych przez Zygmunta I do Polski z Włoch byli m.in. Franciszek Florentczyk i Bartłomiej Berecci. W latach1507-1536 kierowali oni przebudową Wawelu w stylu renesansowym. B. Berecci był również budowniczym Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu – jednego z najcenniejszych zabytków sztuki renesansowej w Polsce. Przebudowany Wawel stanowił wzór dla magnatów wznoszących swe siedziby (Pieskowa Skała, Baranów). Najwspanialszym dziełem urbanistyki okresu odrodzenia w Polsce jest Zamość, który został zaprojektowany na polecenie Jana Zamoyskiego. Najwybitniejszymi twórcami rzeźby renesansowej w Polsce byli: Jan Maria Padovano oraz Jan Michałowicz z Urzędowa.


  Zamek W Baranowie Sandomierskim: