• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Stefan Czarniecki


  Stefan Czarniecki urodził się w 1599 roku w Czarncy
  niedaleko Kielc, zmarł w 1665 roku w Sokółce koło Lwowa,
  pełnił funkcję hetmana wojsk polskich.

  Stefan Czerniecki był jednym najwybitniejszych
  wodzów w dziejach Polski. Zasłynął jako dowódca wojsk
  polskich w czasie potopu szwedzkiego. Zaszczytny
  tytuł hetmana nadano mu, krótko przed śmiercią
  w 1665 roku.