• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Dzwon Zygmunt


  Po raz pierwszy dzwon Zygmunt zabrzmiał 13
  lipca 1521 roku, kilka dni po jego zawieszeniu.
  Wybudował go Zygmunt I Stary. Mówi się że dzwon
  został odlany z metalu, zdobytych przez wojska
  polskie mołdawskich armat w bitwie pod Obertynem.
  W rzeczywistości bitwa ta wydarzyła się dziesięć
  lat po zawieszeniu Zygmunta.

  Dzwon Zygmunt bije w chwilach bardzo ważnych
  dla Polaków np.: na zakończenie II wojny światowej,
  wybranie Karola Wojtyły na papieża. Ta tradycja
  przyczyniła się do powstania przysłowia "od wielkiego
  dzwonu", oznaczało to że coś dzieje się bardzo rzadko.
  W takich przypadkach dzwon bije aż 30 minut. Jednak
  kiedy są święta religijne bije tylko 8 minut. Co
  ciekawe Zygmunta słychać w odległości 30 kilometrów.

  Zygmunt nie jest już największym dzwonem w Polsce,
  przegrywa wielkością z dzwonem Bogurodzica w Licheniu
  Jednak jego widok i tak robi wrażenie. Kielich, ogromne
  serce i belka na której wisi, ważą razem 12,5 tony, To
  mniej więcej tyle ile ważą dwa dorosłe słonie afrykańskie.
  Kielich Zygmunta ma wysokość 241 centymetrów.