• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki

 • Zygmunt I Stary


  Zygmunt Stary był jednym z królów Polski, żył w latach 1467 do 1548r oraz najmłodszym synem Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki. Został wielkim księciem litewskim i królem Polski w 1506 roku. Prowadził wiele wojen m.in. z Rosją w 507-1508 oraz w 1512-1522.

  Zmusił do uległości próbującego oderwać się od Polski wielkiego mistrza Zakonu Krzyżackiego Albrechta Hohenzollerna, którego pokonał w wojnie w 1519-1521 i wymusił na nim złożenie hołdu lennego -hołd pruski w 1525. W 1526 włączył Mazowsze do Korony.