• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Wojny Z Turkami


  Wojny z Turcją :
  przyczyny:
  - rozwój potęgi militarnej i terytorialnej Turcji,
  - konflikty na Mołdawii I Wołoszczyźnie,
  - najazdy Turków na ziemie Polskie
  - osłabienie polityczne i gospodarcze Polski
  przebieg:
  1620 bitwa pod Cecorą
  1621 pokój w Chocimiu
  1672 traktat w Buczaczu
  1673 zwycięstwo Jana III Sobieskiego pod Chocimiem
  1683 odsiecz wiedeńska Jana III Sobieskiego
  1699 pokój w Karłowicach