• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Rozkwit Gdańska


  Okres rozkwitu Gdańska, podobnie jak i innych miast Pomorza Wschodniego przypada na wiek XVI i XVII. Pomiędzy wojną trzynastoletnią, a późniejszymi wojnami szwedzkimi, Gdańsk rozwijał się wyśmienicie. Zyski czerpał z handlu bursztynem, zbożem i innymi produktami. Utrzymywano kontakty z Niderlandami i Wenecją. W bogatym Gdańsku zaczęła rozwijać się sztuka. Przybywało malarzy, pisarzy, rzeźbiarzy i uczonych. Znaczna część artystów pochodziła z Niderlandów, co istotnie wpłynęło na "północny" charakter gdańskiego renesansu.