• Strona główna
 • Odrodzenie w Polsce
 • Ostatni Jagiellonowie
 • Zygmunt I Stary
 • Zygmunt II August
 • Złoty wiek kultury polskiej
 • Polskie budowle
 • Na wawelskim zamku
 • Dzwon Zygmunt
 • Wojny szlachty
 • Prawa i obowiązki szlachty
 • Herby szlacheckie
 • Rodzaje szlachty
 • Strój szlachty
 • Folwarki szlacheckie
 • Rozwój folawarków
 • Rozkwit Gdańska
 • Spław wiślany
 • Zawarcie unii lubelskiej
 • Państwo wielu narodów
 • Reformacja
 • Państwo bez stosów
 • Świątynie w dawnej Polsce
 • Pole elekcyjne
 • Osłabienie władzy królewskiej
 • Wojny polskie w XVII
 • Potop zzwedzki
 • Wojny Polsko-Moskiewskie
 • Wojny z Turkami
 • Husaria
 • Skutki XVII-wiecznych wojen
 • Stefan Czarniecki
 • Spław wiślany


  Po odzyskaniu przez Polskę Pomorza Gdańskiego najważniejszym wodnym szlakiem transportowym stała się Wisła. Do Gdańskiego Pomorza spławiano między innymi zboże. Zanim zboże trafiło do gdańskiego portu, dowożono je z dalszych zakątków kraju do leżących nad Wisłą spichlerzy. Ziarno w magazynach czekało na flisaków. Określa się tak robotników obsługujących rzeczne statki transportowe zwane szkutami. Podpływali oni pod spichlerze, a po zładowaniu towaru ruszali do Gdańska, ci z kolei odsprzedawali je zachodnioeuropejskim odbiorcom.